Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

För en trygg och transparent miljö

 

Den 17 december kom ny lagstiftning om skydd för visselblåsare.

I samband med det har vår ägare Ernströmgruppen tagit fram ett mer strukturerat sätt att anmäla felaktiga händelser inom koncernen.


Som ett bolag inom Ernströmgruppen är det viktigt för oss att garantera att alla våra medarbetare arbetar
i en säker, trygg, rättvis och transparent miljö.
Vi uppmuntrar därför anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter att rapportera
misstänka tjänstefel och/eller misstänkt felaktiga händelser till vår visselblåsarfunktion.
Tillsammans med Whistleblowing Solutions AB har Ernströmgruppen implementerat en
visselblåsarfunktion (Whistlelink), där anonyma visselblåsarrapporter kan lämnas.

ernstromgruppen.whistlelink.com hittar du all relevant information om hur man rapporterar och hur ärendet kommer att hanteras.
Det är upp till dig hur mycket information du vill lämna och du garanteras anonymitet under hela processen.
Länken går även att nå via Ernströmgruppens hemsida.
Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Whistleblowing Solutions som agerar extern mottagare
för Ernströmgruppens visselblåsarfunktion.
Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod.
Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet,
vilket kommer att ske senast 90 dagar efter mottagandet.

Whistleblowing Solutions genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär
att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen.
Alla rapporter behandlas konfidentiellt och visselblåsaren är helt anonym genom hela processen.

Anmäl felaktig händelse